Projekt wsparcia dla ogrzewających peletem i olejem ma trafić do Sejmu jesienią