PSE ogłosiły wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8  grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując postanowienia art. 29 i n. ustawy, 6 grudnia 2019 r. przeprowadziły aukcję główną dla roku dostaw 2024. Aukcja zakończyła się w rundzie 5. z ceną … Czytaj dalej PSE ogłosiły wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024