Gazociągi. Źródło: freepik

PSG wybuduje ponad 30 kolejnych kilometrów sieci gazowej w gminie Halinów