PSG wybuduje ponad 30 kolejnych kilometrów sieci gazowej w gminie Halinów

13 października 2023, 16:00 Alert

Gazyfikacja gmin w Polsce to kolejny etap transformacji energetycznej w Polsce polegającej na przejściu na niskoemisyjne źródła energii. Zadanie to jest skomplikowane i kosztowne, ale Polska Spółka Gazownictwa deklaruje, że coraz więcej gmin zostanie zgazyfikowana.

Gazociągi. Źródło: freepik
Gazociągi. Źródło: freepik

Polska Spółka Gazownictwa podpisała umowę na gazyfikację kolejnych miejscowości w gminie Halinów (powiat miński, woj. mazowieckie). W wydarzeniu inaugurującym inwestycję wziął udział prezes zarządu PSG Robert Więckowski. Spółka zainwestuje w realizację tego zadania ponad 4,6 mln zł.

– Każda gazyfikacja to z jednej strony podniesienie poziomu życia mieszkańców, którzy mogą korzystać z praktycznie bezobsługowego systemu ogrzewania oraz oddychać czystszym powietrzem, a z drugiej strony to możliwość rozwoju tych terenów. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie motorem napędowym dla gminy i sprowadzi do niej nowych przedsiębiorców – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Łącznie w ramach inwestycji powstanie ok. 30 km sieci gazowej, a dostęp do błękitnego paliwa uzyska ponad 2 000 mieszkańców miejscowości: Grabina, Józefin, Cisie, Żwirówka, Krzewina, Dresno i Wielgolas Brzeziński.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się oficjalnie rozpocząć dziś tę inwestycję. Natomiast my już myślimy o tym co dalej. W wyniku wprowadzonych zmian w ustawie o samorządzie, która pozwoliła gminom partycypować w kosztach tworzenia dokumentacji projektowych, zdecydowaliśmy się wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa z wnioskiem o rozpoczęcie gazyfikacji wszystkich pozostałych sołectw w gminie Halinów. Wszystkie koszty poniesiemy my jako gmina. Dzięki temu wierzę, że uda się w niedalekim okresie zgazyfikować całą gminę – zakończył Adam Ciszkowski, burmistrz gminy Halinów.

Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Do zadań spółki należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa / Jacek Perzyński

PSG inwestuje w gazyfikację Osowca