Gazociągi. Źródło: freepik

PSG inwestuje w gazyfikację Osowca