Siemens angażuje się w pilotażową instalację magazynu energii