Siemens angażuje się w pilotażową instalację magazynu energii

21 czerwca 2018, 09:45 Alert

Siemens ogłosił powstanie w Wielkiej Brytanii pilotażowej instalacji magazynu energii z wykorzystaniem amoniaku. Projekt „Green Ammonia” został stworzony przy współpracy z uniwersytetami w Oxfordzie i Cardiff.

fot. Siemens

Proponowane rozwiązanie jest jednym z wariantów systemu typu power-to-gas, w którym nadmiarowa energia elektryczna jest używana do wytworzenia gazu. Zwykle używany jest wodór, jednak ze względu na trudności w jego magazynowaniu i małą gęstość zmagazynowanej energii, w projekcie zdecydowano się na amoniak (NH3). Do jego syntezy, w procesie Habera-Boscha, ma być używany wodór wytwarzany z wody w elektrolizerach oraz azot wychwytywany z powietrza.

Amoniak jest obecnie wykorzystywany głównie do produkcji nawozów sztucznych oraz w przemyśle chemicznym. Ma również zastosowanie w energetyce: do redukcji emisji tlenków azotu ze spalin w procesie selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Amoniak produkowany jest głównie z gazu ziemnego, więc promując alternatywną metodę jego wytwarzania, projekt ma również przyczynić się do ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i dekarbonizacji. Użycie odnawialnych źródeł energii do produkcji amoniaku pozwoliłoby na ograniczenie światowej emisji CO2 o nawet 360 mln ton rocznie.

Po zmagazynowaniu, do ponownego wytworzenia energii elektrycznej, amoniak może zostać wykorzystany jako niskoemisyjne paliwo gazowe, lub po rozkładzie na azot i wodór, ten drugi może zostać użyty w ogniwach paliwowych. Amoniak może być również wykorzystany w transporcie i w przemyśle. Koncept magazynu wykorzystuje technologie i urządzenia od dawna już znane i opanowane. Gaz, już dziś wykorzystywany i przesyłany na dużą skalę, mógłby być eksportowany w dowolne miejsce na Ziemi lub magazynowany sezonowo.

Projekt, zlokalizowany w Harwell w hrabstwie Oxfordshire, kosztował 1,5 mln funtów (ok. 7,4 mln PLN). Jedna trzecia środków pochodziła od firmy Siemens, a pozostała część z państwowego funduszu Innovate UK.

Siemens/Marcin Rowicki