Lenartowicz: Program walki ze smogiem jest dziurawy