Wzór listu PSG o stopniach zasilania. Fot. Polska Spółka Gazownictwa.

Jakóbik: Gazownicy listy piszą, ale bez paniki (FELIETON)