Karwowski: Unia musi pamiętać o zamykaniu drzwi na klucz