Ustawa o zapasach z ułatwieniami magazynowania

Senat zaakceptował nowelizację ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu. Minister Naimski – nie ma obaw, że po wprowadzeniu w życie tej ustawy, koniecznej dla bezpieczeństwa energetycznego, ceny pójdą w górę. Senatorowie wczoraj (12 lipca 2017 r.) na 43 posiedzeniu Izby rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu … Czytaj dalej Ustawa o zapasach z ułatwieniami magazynowania