Wróbel: Zawieszenie lub likwidacja systemu handlu emisjami CO2 są nierealne

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski zaproponował na jednym z portali społecznościowych reformę systemu handlu emisjami CO2 w celu ulżenia gospodarkom dotkniętym przez epidemię koronawirusa. – Zawieszenie działania systemu handlu emisjami, bądź całkowita likwidacja wymagałaby rewizji dyrektywy. Zgłaszanie postulatów, które z góry skazane są na niepowodzenie, nie mają uzasadnienia prawnego ani mocnej argumentacji, osłabia pozycję rządu … Czytaj dalej Wróbel: Zawieszenie lub likwidacja systemu handlu emisjami CO2 są nierealne