Wróbel: Zawieszenie lub likwidacja systemu handlu emisjami CO2 są nierealne