Wzrósł udział LNG, a spadł udział gazu z Rosji w imporcie do Polski

Według danych PGNiG, w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł udział LNG, a spadł udział gazu rosyjskiego w strukturze importu do Polski.  Udział LNG rok do roku wzrósł z 20 do 24 procent. Udział gazu rosyjskiego w strukturze importu spadł o jeden punkt procentowy, do 67 procent. Spadł również udział importu gazu z kierunku zachodniego i … Czytaj dalej Wzrósł udział LNG, a spadł udział gazu z Rosji w imporcie do Polski