Wzrósł udział LNG, a spadł udział gazu z Rosji w imporcie do Polski

25 listopada 2021, 10:15 Alert
Struktura importu PGNiG fot. PGNiG
Struktura importu PGNiG fot. PGNiG

Według danych PGNiG, w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł udział LNG, a spadł udział gazu rosyjskiego w strukturze importu do Polski. 

Udział LNG rok do roku wzrósł z 20 do 24 procent. Udział gazu rosyjskiego w strukturze importu spadł o jeden punkt procentowy, do 67 procent. Spadł również udział importu gazu z kierunku zachodniego i południowego z 12 do 9 procent. Sprzedaż gazu przez GK PGNiG wzrosła w trzecim kwartale 2021 roku rok do roku o 9 procent i wyniosła 5,87 mld m sześc.

W trzecim kwartale roku, do terminala LNG w Świnoujściu zawinęło 8 metanowców: Cztery w ramach kontraktu z Qatargas, dwa ładunki w ramach kontraktu spot, jeden z kontraktu z Chenerie oraz jeden z Centrica.

PGNiG/Mariusz Marszałkowski