Zanieczyszczona ropa wzmaga konflikt wewnątrz Rosji

Rosnieft domaga się rekompensat za dostarczenie zanieczyszczonej ropy i spadek przerobu w wyniku zatrzymania dostaw przez ropociąg Przyjaźń w wyniku zanieczyszczenia surowca. Transnieft ma swoje roszczenia. Spór Transnieft-Rosnieft Rosyjska spółka Igora Sieczina skonfliktowana z Transnieftem Nikołaja Tokariewa odpowiedzialnym za ropociągi przesyłowe zamierza wycenić straty, także te związane z wymuszonym przestojem pracy niektórych instalacji. Po zebraniu … Czytaj dalej Zanieczyszczona ropa wzmaga konflikt wewnątrz Rosji