Zmiany w spółce Media Alert

2 lipca 2024, 08:00 Alert

Zarząd Media Alert Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu pierwszego lipca 2024 roku uzyskał informację od Instytutu Jagiellońskiego z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którym Instytut Jagielloński jako akcjonariusz, zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki i posiada bezpośrednio 100 procent udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 100 procent w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu przedmiotowej transakcji, Wojciech Jakóbik zmniejszył swój udział w kapitale zakładowym o 100 procent, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki i pozostaje redaktorem naczelnym portalu Biznes Alert do dnia 20 lipca 2024 roku.

Natalia Zacharczuk, pełnomocnik Zarządu Media Alert Sp. z.o.o.

Resort klimatu pracuje nad obniżką cen energii