Konin apeluje do rządu o budowę atomu z Korei

26 czerwca 2024, 09:00 Alert

Radni Konina przegłosowali wystosowanie apelu do premiera Donalda Tuska, w sprawie kontynuacji projektu budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Konin-Pątnów. Zauważają, że inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu.

Elektrownia jądrowa. Źródło: Freepik
Elektrownia jądrowa. Źródło: Freepik

Przegląd Koniński poinformował o przyjęciu przez radnych Konina jednogłośnie apelu skierowanego do premiera Donalda Tuska i jego rządu, dotyczącego budowy elektrowni jądrowej w ich mieście. Politycy stwierdzili, że ich stanowisko jest zgodne z oczekiwaniem mieszkańców miasta i regionu Wielkopolski Wschodniej.

W czwartek 27 czerwca 2024 odbędzie się posiedzenie komisji do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych poświęconą elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie. Przedstawiciele ZE PAK Polskiej Grupy Elektroenergetycznej oraz KHNP przedstawią informacje na temat swojego zaangażowania w projekt. Nie wiadomo czy rząd Tuska będzie kontynuował inwestycję.

– Musimy dołożyć wszelkich starań, żebyśmy jednoznacznie usłyszeli z ust rządzących, na co możemy liczyć – powiedział przewodniczący rady miasta Wiesław Steinke cytowany przez Przegląd Koniński.

– Poprę ten apel, ale dla mnie to jest trochę łabędzi śpiew. Może zbyt pesymistycznie podchodzę do tematu, ta elektrownia po prostu nie powstanie. Żeby powstała, trzeba chcieć i moc, a po stronie móc widzę ogromne zagrożenie – dodał Zenon Chojnacki, wiceprzewodniczący.

Przegląd Koniński umieścił również treść apelu:

– Stanowisko samorządu Miasta Konina poparte jest oczekiwaniami mieszkańców miasta i regionu Wielkopolski Wschodniej, którzy – od momentu pojawienia się w przestrzeni publicznej informacji o możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Koninie – zobaczyli w tej inwestycji szansę na rozwój miasta i regionu. Ma ona wysoką akceptację społeczną – czytamy w nim.

– Postępujący procesu transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej i związane z nią poważne wyzwania społeczno-gospodarcze, takie jak likwidacja miejsc pracy w sektorze konwencjonalnej energetyki opartej na węglu brunatnym i trwała utrata pracy przez osoby związane z sektorem paliwowo-energetycznym sprawiają, że realizacja planu rozwoju elektrowni jądrowej w naszym mieście może stanowić ogromny impuls rozwojowy. Elektrownia jądrowa oraz firmy z nią kooperujące z pewnością będą źródłem stabilnych miejsc pracy, czego skutkiem będzie poprawa jakości życia mieszkańców miasta i regionu – dodali autorzy apelu.

– Należy zaznaczyć, że silną stroną regionu konińskiego jest duży potencjał ludzki i techniczny. Posiadamy wykwalifikowane i doświadczone kadry z branży energetycznej, jak również rozwiniętą infrastrukturę energetyczną, co razem stanowi optymalne miejsce dla lokalizacji elektrowni jądrowej w kraju – zauważają radni Konina.

Według planów elektrownia jądrowa w Koninie miała powstać przy współpracy PGE, koreańskiego KHNP i ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). W kwietniu 2024 roku powstała spółka PGE PAK Energia Jądrowa (w której PGE i ZE PAK mają po połowie udziałów), której powierzono zadanie zrobienia studium wykonalności, badań terenu, lokalizacji i oceny oddziaływania na środowisko). Założenia zakładają budowę w Koninie dwóch reaktorów jądrowych APR1400 o łącznej mocy 2,8 GW.

Przegląd Koniński / Marcin Karwowski

Lipka: Kasacja projektu elektrowni jądrowej w Pątnowie to strzał w stopę