Gaz-System oddaje do użytku kolejne elementy Korytarza Północ-Południe

21 czerwca 2018, 16:15 Alert

Zakończył się odbiór techniczny II Etapu gazociągu Lwówek-Odolanów, stanowiącego połączenie pomiędzy węzłami przesyłu gazu w Krobi i Odolanowie.

Źródło: Gaz-System

Cały gazociąg DN 1000 Lwówek – Odolanów o długości 168 km jest istotnym elementem międzynarodowego Korytarza Gazowego Północ-Południe. Stanowi również końcowy element magistrali łączącej Terminal LNG w Świnoujściu z Podziemnymi Magazynami Gazu w Wierzchowicach i Mogilnie.

Gazociąg zlokalizowany jest na terenie 19 gmin województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach:

• Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km);
• Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).

Dokonano odbioru:

• 54 kilometrów gazociągu DN 1000 wraz z linią światłowodową,
• liniowego zespołu zaporowo-upustowego z układami obejściowymi wyposażonymi w kolektory umożliwiające podłączanie nowych stacji i odbiorców w Zdunach,
• przebudowanego węzła przesyłu gazu w Odolanowie wraz ze śluzą uniwersalną, umożliwiającą nadanie i odbiór tłoka inspekcyjnego oraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie węzła Odolanów.

Obecnie trwają prace zmierzające do rozruchu i nagazowania wybudowanej infrastruktury. Przekazanie gazociągu do eksploatacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie dla odcinków zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego planowane jest 22 sierpnia br. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi do 30 sierpnia 2018 roku.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na opracowanie dokumentacji projektowej (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) i na realizację prac budowlanych (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Gaz-System