Gaz-System i PSG porządkują zarządzanie gazociągami w Polsce

29 czerwca 2016, 17:02 Alert

(Gaz-System)

Polska Spółka Gazownictwa oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisały w dniu 29 czerwca 2016 memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych.

Tym samym spółki rozpoczęły proces regulowania statusu sieci gazowych w Polsce. Sieci dystrybucyjne* staną się własnością PSG, natomiast Gaz-System będzie zarządzać wyłącznie sieciami przesyłowymi**. To kluczowa decyzja dla całego sektora gazowego w Polsce. Proces wzajemnego przejmowania gazociągów do eksploatacji rozpocznie się w przyszłym roku. Obecnie trwają analizy w zakresie określenia charakteru sieci gazowej. Cały proces wprowadzi jasny i czytelny podział w zakresie przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego, a także wydatnie wpłynie na rozwój rynku gazu w Polsce.

* sieć dystrybucyjna – sieć gazowa wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego

** sieć przesyłowa – sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego

Więcej: Wróbel: PSG proponuje konstytucję gazownictwa dystrybucyjnego w Polsce