Generał Różański wśród dęblińskich lotników

27 sierpnia 2015, 10:45 Bezpieczeństwo

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych odwiedził jednostki lotnicze Garnizonu Dęblin. W czasie jednodniowej wizyty zapoznał się z systemem szkolenia pilotów, bazą dydaktyczną oraz infrastrukturą jednostek.

Gen. broni Mirosławowi Różańskiemu towarzyszyli Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jan Śliwka oraz przedstawiciele Dowództwa Generalnego RSZ. Przewodnikami i gospodarzami gości byli dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski, rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Jan Rajchel, dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Paweł Smereka oraz reprezentujący komendanta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego ppłk Marek Zduniak.

W Dęblinie Dowódca Generalny odwiedził 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego wraz z podporządkowaną mu 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych oraz Centrum Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego.

Wizyta miała charakter roboczy. Gospodarze przedstawili gen. Różańskiemu zadania, system kształcenia podchorążych, wyposażenie oraz organizację szkolnych jednostek lotniczych. Prezentacje skupiały się na przygotowaniach do wdrożenia nowego systemu szkolenia zaawansowanego AJT oraz zmianach, jakie pozyskanie samolotów M-346, symulatorów oraz sprzętu towarzyszącego spowodują w szkoleniu przyszłych pilotów samolotów odrzutowych.

Generał Jeleniewski przedstawił Dowódcy Generalnemu szeroki zakres inwestycji budowlanych aktualnie realizowanych na dęblińskim lotnisku na potrzeby systemu szkolenia AJT. W czasie rekonesansu lotniska 41 BLSz gen. Różański odwiedził m.in. nową strażnicę wojskowej straży pożarnej, port lotniczy, centrum  symulatorów, bazę kompanii obsługi lotniska, budynek eskadrowy oraz domek pilota. Spotkał się również z pilotami, podchorążymi, technikami oraz żołnierzami obsługującymi sprzęt latający. Zapoznał się też ze statkami powietrznymi eksploatowanymi w 4 SLSz i WSOSP oraz rozmawiał z ich załogami.

Źródło: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/Mjr Grzegorz Grabarczuk/Marta Serafin