Gazociąg Goleniów-Lwówek otrzymał decyzję środowiskową

4 lutego 2019, 17:45 Alert

W poniedziałek 4 lutego 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Gorzowie Wielkopolskim, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa gazociągu DN 1000 relacji Goleniów – Lwówek.

Fot. Gaz-System

W ramach inwestycji ma powstać gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa relacji Goleniów-Lwówek o średnicy DN1000 na terenie trzech województw, tj. zachodniopomorskiego (powiaty goleniowski, stargardzki, pyrzycki i choszczeński), lubuskiego (powiaty strzelecko-drezdenecki, gorzowski i międzyrzecki) oraz wielkopolskiego (powiaty międzychodzki i nowotomyski).

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach. Na pierwszym etapie ma powstać gazociąg relacji Goleniów-Ciecierzyce (ok. 117 km), a na drugim – relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 71 km.

Nowy gazociąg ma zapewnić możliwość odbioru zwiększonej ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i Terminalu LNG w Świnoujściu. Realizacja tej inwestycji spowoduje optymalizację przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ – Południe w Europie.

W grudniu 2017 r. Gaz-System zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu relacji Goleniów-Lwówek z firmą MGGP. W ramach umowy projektant będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji a także do sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji. W pierwszym kwartale 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zakończenie inwestycji ma nastąpić do końca września 2022 r.

Projekt Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za Projekt o znaczeniu wspólnotowym (PCI – ang. Project of Common Interest). Status PCI jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej Unii Europejskiej.

CIRE.PL/Gaz – System