Energa montuje turbozespół w Grudziądzu

5 lipca 2024, 13:45 Alert

Energa, należąca do Grupy Orlen, poinformowała o pracach instalacyjnych turbiny gazowej w powstającej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Rozruch bloku planowany jest na 2025 rok.

transport części skraplacza/fot. Energa

Energa modernizuje elektrownię gazowo-parową w Grudziądzu. Sercem inwestycji ma być instalacja turbozespołu (turbiny gazowej), który jest właśnie montowany. W ocenie spółki postęp prac zbliża się do 80 procent. Według planów testowy rozruch bloku planowany jest na 2025 rok. Elektrownia będzie mogła zasilić do miliona gospodarstw domowych.

Od stycznia do kwietnia przetransportowano najważniejsze części bloku gazowo-parowego ważące ponad 1100 ton. Wśród nich znalazła się turbina gazowa, parowa i generator. Dwie pierwsze części przybyły z Niemiec, a trzecia ze Stanów Zjednoczonych. Transport odbył się zarówno drogą lądową jak i wodną (morską oraz rzeczną). Montaż elementów rozpoczął się w maju.

Energa zaznaczyła, że elektrownie gazowo-parowe charakteryzują się dużą elastycznością i możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności, co jest kluczowe dla systemu elektroenergetycznego z dynamicznie rozwijanymi odnawialnymi źródłami energii.

– Z tego względu, zarówno źródła odnawialne, jak i niskoemisyjne elektrownie gazowe, stanowią dwa podstawowe filary strategii rozwoju Energi do końca 2030 roku, komplementarnej ze Strategią Orlen 2030 – przekazała spółka.

Energa / Marcin Karwowski

Smoleń: Musimy odejść od pieców gazowych, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku (ROZMOWA)