Związki zawodowe zaakceptowały fuzję OLPP i PERN

24 listopada 2017, 06:00 Alert

Przedstawiciele zarządów PERN i OLPP oraz związków zawodowych działających w OLPP podpisali w czwartek porozumienie społeczne regulujące prawa pracownicze w związku z połączeniem obu podmiotów, co ma nastąpić z początkiem 2018 r.

Baza paliw PERN. Fot. BiznesAlert.pl
Baza paliw PERN. Fot. BiznesAlert.pl

Związki za fuzją OLPP-PERN

Jak poinformowała PAP spółka OLPP – Operator Logistyczny Paliw Płynnych, ze strony społecznej porozumienie, które parafowano tam jeszcze w październiku, podpisali ostatecznie przedstawiciele wszystkich działających tam organizacji związkowych.

OLPP podał, że „najważniejsze, korzystne rozwiązania dla pracowników” spółki w okresie obowiązywania porozumienia to m.in. gwarancja zatrudnienia, rekompensata za nagrodę z zysku za 2017 r., która zostanie wypłacona do końca grudnia, a także gwarancja wydawania bonów świątecznych oraz wypłaty dodatku stażowego.

Z początkiem 2018 r. w wyniku połączenia PERN z OLPP, jako spółką przejmowaną, powstanie jeden podmiot zarządzający zarówno transportem i magazynowaniem ropy naftowej, jak i paliw płynnych.

PERN ogłosił projekt połączenia z OLPP w lutym. W sierpniu połączenie spółek zaakceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN, a we wrześniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP.

Porozumienie społeczne

Pod koniec października przedstawiciele zarządów PERN i OLPP oraz wszystkich pięciu związków zawodowych działających w OLPP parafowali porozumienie społeczne. Uzgodnienia te parafowała wówczas także „Solidarność” z OLPP, która w związku z połączeniem z PERN, prowadzi od lipca – w ramach odrębnej procedury – spór zbiorowy. Wyznaczony mediator odbył dotychczas indywidualne spotkania ze stronami sporu.

Wcześniej „Solidarność” z OLPP informowała, iż domaga się m.in. podpisania porozumienia transferowego, które „w sposób realny daje gwarancje trwałości pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników, zabezpiecza liczbę etatów i gwarancje pracy”. W ostatnim czasie zarówno OLPP, jak i tamtejsza „Solidarność” podawały, że oczekują na wyznaczenie terminu wspólnego spotkania stron sporu z mediatorem.

Fuzja PERN-OLPP to wstęp do inwestycji na 2 mld zł

Na początku października wiceprezes PERN Rafał Miland informował, iż w ramach procesu integracji zawarte zostało – z końcem września – porozumienie społeczne ze związkami zawodowymi działającymi w PERN, dotyczące gwarancji pracowniczych. Potwierdził wtedy, że termin połączenia z OLPP to 2 stycznia 2018 r.

Miland mówił wówczas, że w efekcie połączenia PERN i OLPP powstanie podmiot większy, jeszcze lepiej obsługujący klientów, w tym rafinerie, które obecnie są osobno klientami obu spółek. Zapewnił, iż PERN przejmie wszystkie umowy i zobowiązania OLPP. Zapowiedział jednocześnie, że PERN po połączeniu z OLPP chce przeznaczyć prawie 2 mld zł na inwestycje w ciągu najbliższych czterech lat.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. To największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19 baz magazynowych i ok. 60 proc. udziału w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji i w ramach rezerw państwowych.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. Spółka tłoczy ropę rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i do swojego Terminalu Naftowego.

Grupa kapitałowa PERN w 2016 r. osiągnęła ponad 1,2 mld zł przychodów i 368 mln zł zysku netto, a sam PERN wypracował w tym czasie przychody na poziomie 734 mln zł i zysk netto w wysokości 319 mln zł.

Polska Agencja Prasowa