Gaz-System dokonał przewiertu w ramach budowy Korytarza Północ-Południe

17 lipca 2018, 16:45 Alert

Gaz-System, wykorzystując nowoczesną metodę horyzontalnego wiercenia kierunkowego (HDD) w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, wykona dwa przewierty pod przeszkodami terenowymi o długości ok. 750 m każdy. Przewiert w gminie Rudziniec w powiecie gliwickim zostanie wykonany pod Kanałem Gliwickim, rzeką Kłodnica i ciekiem Bojszówka.

Fot. Gaz-System

Prace pod Kanałem Gliwickim rozpoczęto od pilotażowych przewiertów dla wykonania rurociągów technologicznych o średnicy DN 225. Obecnie służą one jako rewers płuczki, a po zakończeniu prac zostaną wykorzystane jako rura osłonowa dla linii światłowodowej. Obecnie trwający przewiert ma zapewnić miejsce na główny gazociąg o średnicy 1000 mm. – Przewiert HDD pod Kanałem Gliwickim to jeden z kluczowych etapów realizowanej przez naszą spółkę inwestycji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. W jej ramach powstanie ponad 43 km gazociągu w województwach śląskim i opolskim – powiedział Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-System.

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest realizowany w oparciu o decyzje i pozwolenia wydane przez wojewodów śląskiego i opolskiego. Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm. Trasa gazociągu w województwie śląskim przebiegać będzie przez gminy: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec, natomiast w województwie opolskim przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Nowy gazociąg na terenie Śląska będzie połączony z budowanym gazociągiem Tworóg – Tworzeń, którego budowę i przebieg także zatwierdził wojewoda śląski.

Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo–zachodniej Polski. Wpłynie także na wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowy gazociąg będzie stanowił istotny element gazowego Korytarza Północ-Południe, który połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz planowany gazociąg Baltic Pipe z południem Polski i przyszłymi interkonektorami na Słowację i Ukrainę. Obok korzyści płynących z rozwoju infrastruktury gazowej w regionie, ważnym aspektem dla społeczności lokalnej, będzie również corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej, zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Inwestycje są realizowane w oparciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1731). Projekty uzyskały również dofinasowanie na etap budowy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gaz-System