Gaz-System pokonuje Odrę

6 grudnia 2018, 13:45 Alert

Ponad połowa 49 km gazociągu Brzeg – Zębice – Kiełczów została już pospawana, z czego 20 km ułożono w ziemi – to stan prac na budowie pierwszego odcinka nowej magistrali Zdzieszowice – Wrocław. Obecnie trwa przeprawa przez Odrę. To element korytarza gazowego Północ – Południe.

fot. CIRE

Na Odrze, w miejscu przekroczenia rzeki przez gazociąg, odbywa się żegluga śródlądowa. Aby jej nie zakłócać, spółka Gaz-System zdecydowała się wykorzystać bezwykopową technologię kierunkowego wiercenia horyzontalnego (HDD). Metoda ta zagwarantuje nieprzerwalność prac na tym odcinku rzeki.

– To najdłuższy przewiert HDD o tej średnicy wykonany dotychczas w Polsce. Ma 1180 metrów długości i średnicę nominalną 1000 mm. Nowoczesnych rozwiązań technologicznych na tym odcinku gazociągu będzie więcej. Łącznie wykonamy 4 przewierty HDD, 1 przewiert Direct Pipe oraz wiercenie mikrotunelowe. Na tej budowie przekraczamy przeszkody w 31 lokalizacjach – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

Podczas zorganizowanej przez Gaz-System wizyty studyjnej na placu budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław zaprezentowano miejsce przewiertu HDD w okolicach miejscowości Ratowice. Zademonstrowano stanowisko wejścia gazociągu do ziemi oraz poszczególne etapy realizacji przewiertu. W pierwszej fazie wykonuje się tzw. przewiert pilotażowy, następnie za pomocą dostosowanych do warunków geologicznych narzędzi wiertniczych powiększa się średnicę otworu. Końcowym etapem jest wciągnięcie zespawanego w całości gazociągu. Wykonawcą prac na odcinku gazociągu Brzeg – Zębice – Kiełczów jest spółka STALPROFIL, a podwykonawcą odpowiedzialnym za prezentowany przewiert HDD jest firma ZRB Janicki.

azociąg Zdzieszowice – Wrocław jest elementem korytarza gazowego Północ – Południe. Jego wybudowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez umożliwienie przesyłania zwiększonych ilości gazu ziemnego z terminala LNG w Świnoujściu, jak również – w przyszłości – z gazociągu Baltic Pipe. Trasa gazociągu będzie przebiegać wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez województwa dolnośląskie (gminy Długołęka, Czernica, Oława i Miasto Oława) oraz opolskie (gminy Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica). – Gazociąg DN1000 Brzeg-Zębice-Kiełczów zamyka korytarz gazowy Północ-Południe na odcinku dolnośląskim – powiedział Adam Stępniak, kierownik projektu.

CIRE.PL