Raport: Jak usunąć białe plamy na mapie kolejowej Polski? (RELACJA)

7 stycznia 2019, 14:00 Infrastruktura

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyła się prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego na temat perspektyw, rozwoju i wyzwań rynku przewozów regionalnych.

Prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego w MPiT. Fot. BiznesAlert.pl
Prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego w MPiT. Fot. BiznesAlert.pl

Minister Jadwiga Emilewicz zauważyła, że istnieje korelacja między siecią kolejową a PKB. – W Polsce ta korelacja jest szczególnie widoczna. Rozwój kolei ma znaczące miejsce w strategii zrównoważonego rozwoju. Transport kolejowy jest bezpieczny i ekologiczny. Nawet projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada nie tylko budowę lotniska, ale w ogóle nowych połączeń kolejowych. Komponent kolejowy jest tu na równi z połączeniami kolejowymi. Chcemy nie tylko poprawić mobilność i dostęp do lepszych miejsc pracy. Chcemy, by polski przemysł kolejowy utrzymał konkurencyjność w Europie. Rozwój sieci kolejowej ma też na celu zniwelowanie ekonomicznych różnic między wschodem a zachodem Polski. Nie chcemy, by w średnich i małych miastach dochodziło do wyludniania. W ostatnich trzech latach wzrosła liczba pasażerów przewozów regionalnych, w trakcie realizacji są inwestycje taborowe i infrastrukturalne, rozwijamy siatkę połączeń – powiedziała minister Emilewicz.

Piotr Malepszak ze spółki Centralny Port Komunikacyjny powiedział, że w porównaniu do siatki drogowej, kolej w Polsce rozwija się za wolno: – Inwestycje infrastrukturalne są sztafetą kolejnych rządów. Program CPK zakłada usuwanie luk pozaborowych, w tym brakujące teraz połączenia, jak między Łodzią a Wrocławiem czy między Warszawą a Płockiem. Nie możemy mówić o równoważeniu transportu, jeśli transport samochodowy rośnie w tempie około 10 procent rocznie. Kluczem jest zwiększanie kolei w rynku, zarówno w przewozach osobowych, jak i towarowych – powiedział Malepszak.

Prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Zgorzelski powiedział, że dostępność kolei dla pasażerów jest za mała: – Wozimy pasażerów, którzy codziennie dojeżdżają do szkoły, na uczelnie czy do pracy. Współpracujemy z przewoźnikami aglomeracyjnymi, komunikacją miejską, co widać na przykładzie Łodzi. W Polsce są luki komunikacyjne, których nie powinno być w europejskim państwie w XXI wieku. Ważna w tym kontekście jest współpraca międzygałęziowa. Wokół takich kręgosłupów powinno się organizować transport zbiorowy, by eliminować takie białe plamy – powiedział.

Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski powiedział, że rozwój infrastruktury, kolei i dróg leży w obowiązkach państwa: – Tam, gdzie nie można dojechać, nie może być prowadzona działalność gospodarcza. W takich ambitnych projektach jak Trójmorze, dużą rolę do odegrania ma też kolej. Czwarty pakiet kolejowy oznacza, że za unijne pieniądze mamy wybudować infrastrukturę. Teraz budujemy infrastrukturę, na której będzie się odbywać konkurencja, do której nasze spółki muszą być gotowe – powiedział.