KGHM i Azoty łączą siły w ramach Odrzadńskiego Wodorowego Szlaku Transportowego

25 września 2023, 14:15 Alert

KGHM Polska Miedź, KGHM Metraco oraz Grupa Azoty podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w realizacji programu „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy”.

Współpraca ma obejmować wymianę informacji oraz doświadczeń. Spółki wspólnie mają przygotować koncepcję realizacji projektów budowy multimodalnego (wykorzystującego dwa lub więcej środki transportu) węzła transportowego. Ma on zawierać centrum logistyczno-dystrybucyjne produktów partnerów spółek oraz terminal przeładunkowy oparty na transporcie wodnym.

Wszystkie trzy podmioty przewidują, że nowy terminal rozszerzy zakres przewożonych towarów a logistyka będzie oparta o ładunki intermodalne. Ma to wpłynąć na optymalizację kosztów operacji. Zwiększenie udziału przewozów transportem śródlądowym wpłynie pozytywnie na ekologię przewozu. Współpracy przyświeca chęć redukcji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

Obecnie spółki powołują zespoły merytoryczne i dążą do uzyskania przez Odrzańską Drogę Wodną statusu międzynarodowej drogi wodnej na całym przebiegu i wpisania Miasta Głogów jako węzła sieci TEN-T

– To nasz kolejny krok w kierunku zrównoważonej produkcji i transformacji. Realizacja naszych celów strategicznych wymaga skoordynowanego działania na wielu płaszczyznach, wiele spośród tych działań wymaga współpracy. Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie wszystkich partnerów tego porozumienia gwarantują nam skuteczność i sukces – powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes KGHM Polska Miedź.

KGHM Polska Miedź / Marcin Karwowski

Rekordowe inwestycje KGHM pomimo niepewności na rynku miedzi