Kolej stawia na efektywność energetyczną

5 listopada 2019, 12:00 Alert

Sektor kolejowy planuje ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 1,2 TWh do 2030 roku. Jest to główny cel Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. CEEK jest wspólnym projektem branży kolejowej, w którą zaangażowali się krajowi przewoźnicy, a także zarządcy i operatorzy infrastruktury oraz eksperci z sektora kolejowego i energetycznego.

Kolej jest najbardziej wydajnym i niskoemisyjnym środkiem transportu. Jednak wciąż jest duże pole do poprawy efektywności energetycznej tego sektora. CEEK stawia sobie bardzo konkretne cele do osiągnięcia. Do 2030 roku działania Centrum mają przynieść wymierną oszczędność w postaci zmniejszenia zużycia energii na kolei o 1,2 TWh, co oznacza także ograniczenie emisji CO2 o 1 mln. ton. Taki efekt dałoby zasadzenie 83 tys. hektarów lasu, co równa się powierzchni ośmiu Białowieskich Parków Narodowych.

– Zmniejszenie zużycia energii jest celem wszystkich przedstawicieli branży kolejowej, stąd pomysł na powołanie CEEKu. Dzięki wspólnej dyskusji i dzieleniu się doświadczeniem we wdrażaniu praktyk efektywnościowych chcemy sprawić, że polska kolej stanie się bardziej efektywna energetycznie, a co za tym idzie także bardziej ekologiczna. W ramach CEEK współpracują ze sobą ramię w ramię zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i towarowi, a także eksperci sektorowi, dzięki czemu mamy możliwość wypracowania nowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej – mówi Janusz Malinowski, przewodniczący prezydium rady programowej CEEK, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Platforma sektorowej dyskusji i konkretnych inicjatyw

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei to przestrzeń wymiany wiedzy i pomysłów, a także edukacji w zakresie efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania zasobami dedykowana kolei. CEEK jest platformą dialogu branży, ekspertów i naukowców na temat działań w zakresie minimalizacji zużycia energii elektrycznej na kolei.

– Im mniejsze zużycie energii – tym większa konkurencyjność kolei i mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko. Nowoczesna i niskoemisyjna kolej może stać się doskonałym szkieletem całego systemu zintegrowanego transportu opartego na koncepcji elektromobilności – mówi Leszek Hołda, wiceprzewodniczący prezydium rady programowej CEEK, członek zarządu PKP Energetyka.

Działania CEEK skupiają się wokół trzech podstawowych obszarów. Po pierwsze, to maksymalizacja wykorzystania rekuperacji, czyli odzyskiwania energii z hamowania pociągów. Po drugie promowanie eco-drivingu, ponieważ sposób prowadzenia pociągu przez maszynistę ma znaczący wpływ na ilość zużywanej energii. Po trzecie w ramach CEEK prowadzona będzie także dyskusja o wykorzystaniu terenów i budynków kolejowych do budowy instalacji fotowoltaicznych, aby np. infrastruktura kolejowa mogła być samowystarczalna energetycznie.

– Zarówno rekuperacja, jak i eco-driving to sprawdzone metody na zmniejszenie zużycia energii na kolei. Dzięki CEEK mamy możliwość szerokiej dyskusji całej branży o tym jak zmaksymalizować ich potencjał, podzielić się sprawdzonymi praktykami, a także rozmawiać o niezbędnych rozwiązaniach legislacyjnych – mówi Piotr Majerczak, członek prezydium rady programowej CEEK, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Więcej informacji o Centrum Efektywności Energetycznej Kolei można znaleźć na stronie internetowej www.ceek.pl

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei