Kowalczyk: Złożono już 15 tysięcy wniosków do programu Czyste Powietrze

18 grudnia 2018, 16:15 Alert

Sukces organizacyjny COP24 i przyjęcie Pakietu Katowickiego, start programu antysmogowego Czyste powietrze, uruchomienie programów o wartości 21 mld zł przez NFOŚiGW – to główne sukcesy, jakie wskazał minister środowiska Henryk Kowalczyk, podsumowując trzy lata pracy resortu.

Henryk Kowalczyk. Źródło: Flickr
Henryk Kowalczyk. Źródło: Flickr

Minister Kowalczyk w towarzystwie wiceministrów Michała Kurtyki, Sławomira Mazurka, Mariusza Oriona Jędryska, Małgorzaty Golińskiej i prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy podsumował trzy lata prac w resorcie środowiska.

Minister na pierwszym miejscu wymienił sukces organizacyjny szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach, a także przyjęcie tzw. Pakietu Katowickiego – zasad wdrażania wynegocjowanego w 2015 Porozumienia paryskiego. Umowa paryska to pierwsza globalna umowa klimatyczna zobowiązująca wszystkie państwa do działań na rzecz ochrony klimatu. Kowalczyk podkreślił, że polska prezydencja otrzymała wiele gratulacji za organizację tego wydarzenia.

„Stworzyliśmy dobre warunki i atmosferę do rozmów. Najważniejszą rzeczą było jednak przyjęcie Pakietu Katowickiego. Tutaj nasza prezydencja pod przewodnictwem prezydenta COP24 Michała Kurtyki spisała się znakomicie – to nawet mało. Pakiet Katowickie został przyjęty jednomyślnie przez wszystkie kraje, co nie zdarzało się od wielu lat. Przybliżyliśmy się w ochronie klimatu o wielki krok” – zaznaczył.

Szef resortu środowiska dodał, że kolejnym sukcesem ministerstwa było przygotowanie i start programu antysmogowego Czyste Powietrze. Zaznaczył, że to „największy program w III RP”, na który wydanych zostanie 103 mld zł w dotacjach i pożyczkach. Pieniądze trafią do właścicieli budynków jednorodzinnych na termomodernizację oraz na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Przekazał, że od 19 września, czyli od startu programu złożono 15 tys. wniosków.

Kowalczyk poinformował, że we wtorek NFOŚiGW podpisał umowę z wojewódzkimi funduszami na udzielenie środków pożyczkowych i dotacyjnych na realizację programu. Prezes Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda wyjaśnił, że umowa zakłada przekazanie wojewódzkim funduszom w pierwszej transzy 850 mln zł. Razem ze środkami z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie to ok 1 mld zł.

Minister, odnosząc się do kwestii smogu przypomniał ponadto, że przy udziale resortu powstał cały szereg rozwiązań legislacyjnych mających na celu skuteczną walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Wymienił m.in. rozporządzenie dot. jakości kotłów oraz ustawę o jakości paliw stałych. Rozbudowywany jest również system monitorujący jakość powietrza, m.in. o mobilne stacje, które staną w uzdrowiskach. Szef resortu środowiska wymienił ponadto uruchomienie w 2016 r. przez NFOŚiGW środków z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory podpisano 3,5 tys. umów o wartości 21 mld zł. „Jesteśmy jednym z liderów wykorzystania środków z POIiŚ” – podkreślił.

Minister wymienił ponadto pakiet odpadowy, na który złożyły się nowele ustawy o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Kowalczyk wskazał, że obie ustawy mają za zadanie przeciwdziałać pożarom składowisk, do których masowo dochodziło w połowie roku. Podkreślił, że nowe przepisy wzmacniają Inspekcję (kadrowo i finansowo- PAP), inspektorzy będą mogli prowadzić całodobowy monitoring i nie uprzedzać wcześniej o planowanych kontrolach. Zmieniły się również zasady dot. otrzymywania zgód na prowadzenie składowisk, wprowadzono ponadto kaucję, która ma zabezpieczać przed „nagłą” niewypłacalnością podmiotów działających w branży odpadowej.

Kowalczyk dodał, że w ciągu trzech lat udało się również: uchwalić nowelę Prawa łowieckiego (dostosowującą do wyroku TK co do możliwości niezgodzenia się na polowania na własnej nieruchomości, wprowadzającą dekomunizację w PZŁ); wprowadzić pierwokup Lasów Państwowych przy sprzedaży terenów leśnych; opracować w 44 miastach plany adaptacji do zmian klimatu; znowelizować ustawę o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (reguluje kwestie zgłaszania, rejestracji oraz kontroli upraw GMO; ustawa ustanawia terytorium Polski obszarem wolnym od upraw GMO); uruchomić promocję budownictwa drewnianego. Minister, odnosząc się do ostatniego punktu ocenił, że w 2019 roku powinna ruszyć faktyczna budowa budynków wykorzystujących elementy drewniane.

Wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek dodał, że w ciągu trzech lat udało się również wiele zrobić w geologii – chodzi o zmiany w prawie górniczym i geologicznym, które mają „ogromne znaczenie gospodarcze”. Podkreślił, że kolejne zmiany są przygotowywane. W resorcie trwają prace nad Polityką Surowcową Państwa. Nowa strategia ma obniżyć ryzyka w podaży surowców na potrzeby państwa.

Wiceminister przypomniał, że Polska stała się jednym z 7 państw, które ma swoją działkę na środkowym Atlantyku. Polska 12 lutego br. podpisała kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) na obszarze ryftu śródatlantyckiego z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Prawdopodobnie w 2019 roku zostanie rozpisany przetarg na czarter statku, który wyruszy na rozpoznanie i poszukiwanie złóż. Minister Kowalczyk pytany o plany na przyszły rok wskazał, że konieczne będą jeszcze zmiany w ustawie o czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa). Nowe przepisy mają usprawnić system zbiórki odpadów.

Polska Agencja Prasowa