Kowalczyk: Liczymy na pomoc Trójmorza w walce ze zmianami klimatu

22 listopada 2018, 10:15 Alert

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wystąpił na konferencji „COP24 and the Future of Climate Policy: What Role for the Three Seas Initiative?”. Wypowiedział się tam na temat współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza podczas katowickiego szczytu klimatycznego.

Fot. BiznesAlert.pl

Kowalczyk zaznaczył na początku, że wysiłki na rzecz walki klimatu mają na celu nie tylko ograniczenie emisji i ochronę klimatu, ale przede wszystkim poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców. – W przypadku Polski działania te są wspierane i wdrażane przez rząd, jak program Czyste Powietrze, warty 103 mld złotych, ale ważne jest też fundusz niskoemisyjnego transportu, który promuje elektromobilność – powiedział minister.

Kowalczyk podkreślił też, że istotnym czynnikiem w walce ze zmianami klimatu jest przyroda, która pomoże w obniżaniu emisji przez pochłanianie. – Badania dokonane przez międzyresortowe zespoły wskazują, że konieczne są działania na rzecz bioróżnorodności, ochrony środowiska, lasów i gleb, by wykorzystać ich potencjał w pochłanianiu CO2. Polska prezydencja będzie nakłaniać partnerów do działań w tym polu, liczymy na poparcie państw Trójmorza w tej kwestii – powiedział Kowalczyk.

Michał Perzyński