Kuczewska-Łaska: Poprawi się dostęp do portu Gdańsk

5 lutego 2014, 15:14 Infrastruktura

Na modernizację 16-km odcinka linii towarowej 226 z Portu Północnego do Pruszcza Gdańskiego PKP PLK przeznaczą 515 mln zł. Z tego 270 mln zł ma pochodzić z funduszy unijnych.

– Po zakończeniu inwestycji kolejowej w rejonie Gdańska poprawi się znacznie dostęp do portu. Dzięki temu znacznie więcej kontenerów niż dotąd będzie można zabrać kolejami, a nie przy pomocy samochodów ciężarowych – twierdzi w rozmowie z naszym portalem Małgorzata Kuczewska-Łaska, b. prezes spółki Przewozy Regionalne.

Jej zdaniem gdy pociągi towarowe jeżdżą z prędkością 25 km/godz. i to jednym torem, oznacza to bardzo złą przepustowość danego odcinka.

– Natomiast gdy tą samą drogą pociągi będą mogły jechać z większą prędkością poprawi to znacznie sprawność obsługi samego Portu Północnego – mówi dalej Kuczewska-Łaska. – Szlaki komunikacyjne prowadzące do portu nie stanowią zresztą obecnie jedynej bariery ich rozwoju. Taką barierą są m.in. także przepisy celne. Myślę, że projekt modernizacji tego odcinka trasy towarowej 226 powinien się stosunkowo szybko zwrócić w ciągu kilku lat.

– Dzięki planowanej inwestycji PKP PLK na tym odcinku, zwłaszcza dobudowaniu drugiego toru, a także dobudowaniu dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą, przepustowość trasy może się zwiększyć trzy- czteroipółkrotnie. Dzięki mostowi zwiększy się też ruch statków – w tym miejscu będą mogły przepływać większe jednostki – twierdzi Kuczewska-Łaska.

Jej zdaniem ta inwestycja ma również istotne znaczenie dla kolejowego ruchu pasażerskiego w rejonie Gdańska.

– Obecnie część pociągów towarowych od strony Gdyni przejeżdża wspólnymi torami z pociągami pasażerskimi. Wobec tego nowa inwestycja umożliwi wycofanie ruchu towarowego z miasta i zdecydowanie zwiększy przepustowość kolei metropolitalnej. Zakładam, że sprawne zorganizowanie robót na 16-km odcinku i ich rozliczenie do końca 2015 r., by dopiąć zobowiązania wobec UE, jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Mamy przecież dopiero początek 2014 r. Warunkiem jest sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót – kończy Kuczewska-Łaska.