Autor: Małgorzata Kuczewska-Łaska
PKP SA zamówiła – jak doniosły media kosztem ok. 10 mln zł – kampanię wizerunkowo-produktową w telewizji, radiu, prasie i […]
W nowym rozkładzie jazdy, obowiązującym od 14 grudnia br. wypadło szereg połączeń dalekobieżnych spółki Przewozy Regionalne na trasach, […]
PKP SA wybrała listę pięciu inwestorów (spośród sześciu), których zaprosiła do złożenia ofert na komercyjne zagospodarowanie terenów przy […]
W pierwszej połowie 2015 r. PKP Cargo planuje objęcie do 50 proc. udziałów w spółce Pol-Miedź Trans, należącej w całości do KGHM Polska […]
Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w I półroczu br. koleje w Polsce przewiozły 136,5 mln pasażerów, tj. o 1,7 proc. więcej niż w I […]
Utrudnień na torach kolejowych jest w tym roku tyle, że spółki Przewozy Regionalne i PKP Intercity zjeżdżają z nich na drogi. A to nie podoba […]
W 2012 r. mieszkańcy 28 krajów Unii Europejskiej odbyli 1,2 bln podróży z co najmniej jednym noclegiem. Średnio – 5,2 noclegów […]
PKP SA planuje realizację pilotażowego projektu „Małe Projekty Deweloperskie” polegającego na komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości […]
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 268 mln euro PKP Polskim Liniom Kolejowym na modernizację 58 km linii kolejowej z […]
Nie będzie konkurencji Leo Expressu z PKP Intercity i Przewozami Regionalnymi na trasie z Warszawy do Poznania/Szczecina. Jak udało się […]
– Kon­trakt na Pen­do­li­no może zo­stać ze­rwa­ny. Doj­dzie do du­że­go, także biz­ne­so­we­go, konflik­tu. Nie […]
Jak napisali autorzy raportu opublikowanego przez MSZ nt. 10-lecia Polski w Unii Europejskiej w rozdziale „Rozbudowa infrastruktury” „jednym z […]
Komornik zajął konta samorządu województwa mazowieckiego z powodu niezapłaconego janosikowego – poinformował marszałek Mazowsza Adam […]
– Niewątpliwym sukcesem prezesa Karnowskiego jest sprywatyzowanie PKP Cargo. Natomiast porażkę stanowi brak restrukturyzacji w Grupie PKP […]
Sąd antymonopolowy uchylił karę ponad 60 mln zł nałożoną na PKP Cargo w 2009 r. przez UOKiK. Urząd pomyśli o apelacji. Po nakazanym przez […]