Lubelszczyzna zakończyła budowę Sieci Szerokopasmowej

11 września 2015, 10:08 Infrastruktura

„Lubelska sieć światłowodowa jest najdłuższa ze wszystkich realizowanych w ramach przedsięwzięcia Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, a została ukończona jako pierwsza. Stanowi tym samym przykład dobrych praktyk dla realizujących projekty w dziedzinie telekomunikacji” – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas uroczystości podsumowującej budowę lubelskiej sieci szerokopasmowej.
W wydarzeniu uczestniczył również wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda.

Projekt o wartości ponad 385 mln zł jest częścią największego teleinformatycznego przedsięwzięcia finansowanego z Funduszy Europejskich w Polsce. Dzięki niemal 300 mln zł dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej w regionie powstało blisko 3 tys. km sieci szerokopasmowej oraz ponad 300 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, do których będą mogli podłączyć się przedsiębiorcy telekomunikacyjni, realizujący projekty budowy sieci „ostatniej mili”, tj. zapewniającej dostęp do Internetu mieszkańcom Lubelszczyzny. Przedsięwzięcie zakładało również działania edukacyjne – przeszkolono niemal 2 tys. osób z tzw. obszarów peryferyjnych, zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

DSC_7414

W pozostałych województwach Polski Wschodniej roboty budowlane są na ukończeniu oraz trwają odbiory zakończonych prac. Działania realizowane przez województwa są szczegółowo omawiane podczas posiedzeń Komitetu Sterującego ds. projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, które odbywają się z udziałem Marszałków lub reprezentujących Województwa Polski Wschodniej – Członków Zarządów.

DSC_7445

Dzięki projektowi 90 proc. gospodarstw domowych oraz wszystkie instytucje publiczne i przedsiębiorcy z makroregionu będą mieli dostęp do usług szerokopasmowych. Przedsięwzięcie umożliwi mieszkańcom Polski Wschodniej podnoszenie cyfrowych kompetencji oraz komunikację na odległość. Sprzyjać będzie również rozwojowi tzw. e-usług, e-administracji, a także pobudzi przedsiębiorczość i ułatwi prowadzenie biznesu.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Całkowity koszt projektów to ok. 1,48 mld zł, z czego ok. 1,15 mld zł to dofinansowanie z programu. W ramach przedsięwzięcia, w makroregionie powstanie ok. 10,5 tys. km sieci szerokopasmowej, ponad 1 tys. węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, a ponad 7,6 tys. osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym weźmie udział w szkoleniach. W wyniku inwestycji niemal 986 tys. osób uzyska odstęp do szerokopasmowego Internetu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju