TAG: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Spotkanie z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim oraz rozmowy w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej to najważniejsze […]
Z końcem grudnia 2015 r. upływa termin kwalifikowalności wydatków z funduszy unijnych na lata 2007-2013. Dla rozwoju Polski kluczowe jest […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Stanowiska do samodzielnego eksperymentowania, laboratorium do wytwarzania prądu, kino 3D – to tylko […]
(Ministerstwo Infrastrutury i Rozwoju) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, będący jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Na przełomie 2015 i 2016 r. swoją działalność rozpocznie specjalny samolot Państwowej Agencji Żeglugi […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Zakończył się II etap rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT). Powstał m.in […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 25-lecie inicjatywy INTERREG oraz zagadnienia uproszczeń w […]
Od 10 listopada 2015 r. Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk (RFC5) łączy centra przemysłowe Europy Środkowej z głównymi europejskimi […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) W trakcie posiedzenia polsko-amerykańskiej Wspólnej Komisji ds. wykonania Umowy o statusie sił zbrojnych […]
(Rynek kolejowy) Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wysunęli przypuszczenie, że rząd ma zamiar sprzedać swoje udziały PKP Cargo prywatnemu […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Kierowcy korzystają już z nowej obwodnicy Hrubieszowa, która powstała w ciągu drogi krajowej nr 74 […]
„Komisja Europejska pozytywnie ocenia ideę projektów dotyczących małej retencji. Obecnie realizowane projekty Lasów Państwowych w […]
Rozwój połączeń kolejowych między Polską a Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń Szczecin – Berlin, Wrocław – Berlin i […]
„Lubelska sieć światłowodowa jest najdłuższa ze wszystkich realizowanych w ramach przedsięwzięcia Sieci Szerokopasmowej Polski […]
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (European Mobility Week) jest organizowany każdego roku w dniach 16-22 września. Celem tej […]