TAG: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Spotkanie z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim oraz rozmowy w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej to najważniejsze […]
Z końcem grudnia 2015 r. upływa termin kwalifikowalności wydatków z funduszy unijnych na lata 2007-2013. Dla rozwoju Polski kluczowe jest […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Stanowiska do samodzielnego eksperymentowania, laboratorium do wytwarzania prądu, kino 3D – to tylko […]
(Ministerstwo Infrastrutury i Rozwoju) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, będący jednym z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Na przełomie 2015 i 2016 r. swoją działalność rozpocznie specjalny samolot Państwowej Agencji Żeglugi […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Zakończył się II etap rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT). Powstał m.in […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 25-lecie inicjatywy INTERREG oraz zagadnienia uproszczeń w […]
Od 10 listopada 2015 r. Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk (RFC5) łączy centra przemysłowe Europy Środkowej z głównymi europejskimi […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) W trakcie posiedzenia polsko-amerykańskiej Wspólnej Komisji ds. wykonania Umowy o statusie sił zbrojnych […]
(Rynek kolejowy) Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wysunęli przypuszczenie, że rząd ma zamiar sprzedać swoje udziały PKP Cargo prywatnemu […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Kierowcy korzystają już z nowej obwodnicy Hrubieszowa, która powstała w ciągu drogi krajowej nr 74 […]
„Komisja Europejska pozytywnie ocenia ideę projektów dotyczących małej retencji. Obecnie realizowane projekty Lasów Państwowych w […]
Rozwój połączeń kolejowych między Polską a Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń Szczecin – Berlin, Wrocław – Berlin i […]
„Lubelska sieć światłowodowa jest najdłuższa ze wszystkich realizowanych w ramach przedsięwzięcia Sieci Szerokopasmowej Polski […]
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (European Mobility Week) jest organizowany każdego roku w dniach 16-22 września. Celem tej […]
„Jest ona ostatnim elementem blisko 120-kilometrowej trasy realizowanej dzięki ok. 600 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej […]
Już jutro do sieci przystani Pomorza Zachodniego oficjalnie dołączy port jachtowy na Wyspie Grodzkiej w  Szczecinie. Marina oraz 10 innych […]
Usprawnienie realizacji inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej […]
34 inwestycje z zakresu badań i prac rozwojowych w firmach otrzymają łączne wsparcie w wysokości 178 mln zł. 3 sierpnia 2015 r. zatwierdzono […]
„Jedną z głównych inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest budowa drogi ekspresowej nr 7. To […]
Trwa wizyta premier Ewy Kopacz na Dolnym Śląsku. W Wałbrzychu szefowa rządu odwiedziła m.in. Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
Wizyta na terenie budowy mostu kolejowego nad ulicą Grabiszyńską we Wrocławiu, spotkania z władzami samorządowymi Kłodzka i Jawora – to […]
Modernizacja 27 km linii kolejowej wraz z przebudową peronów i układu torowego na szlakach i stacjach to główne założenia podpisanej 27 lipca […]
Usprawniany jest ruch pasażerski, uwzględniamy dojazdy z małych miast do dużych ośrodków. Trwają właśnie dodatkowe prace za 100 mln zł ze […]
„Tylko kompleksowe, skoncentrowane i zaplanowane przy udziale lokalnej społeczności różnorodne działania, zapewnią skuteczność […]
Przyjęty przez Sejm projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewiduje, że w 2015 r. ruszy rządowy […]
22 lipca 2015 r. w Sejmie odbyło się spotkanie podsumowujące III Międzynarodowy Kongres Morski.
(MIiR) W związku z incydentem, do jakiego doszło w pobliżu warszawskiego lotniska im. F. Chopina, kiedy to nastąpiło niebezpieczne zbliżenie […]
Rada Ministrów 21 lipca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Głównym celem proponowanej nowelizacji jest […]
Do użytku oddano linię energetyczną Miłosna – Siedlce Ujrzanów oraz stację Siedlce Ujrzanów. Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia […]
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Dokument doprecyzował zasady […]
Komisja Europejska zgodziła się na udzielenie pomocy publicznej z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 dla dziewięciu […]
Do 11 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
Przepisy rozporządzeń pozwolą na dopuszczenie do ruchu nowych samochodów osobowych, objętych ramową dyrektywą homologacyjną oraz pojazdów […]
Modernizacja infrastruktury kolejowej oraz połączenia kolejowe między Polską a Niemcami były głównymi tematami rozmów przewodniczącego […]
10 czerwca 2015 r. zakończyły się po konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, […]
30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów zatwierdziła plany prac dla dwóch korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) […]
(MIR) „Przedsięwzięcie zapewni istotny impuls do społeczno-gospodarczego rozwoju Polski Wschodniej. Przełoży się także na znaczący […]
Na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie zaprezentowany został pierwszy z 20 pojazdów PesaDART, produkowanych dla PKP […]
Wsparcie dla rozwoju współpracy przemysłów morskich obu krajów to główny cel Polsko-Norweskiego Wieczoru Gospodarki Morskiej 2015, w którym […]
Intencją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jest powstanie drogi ekspresowej S10 łączącej Bydgoszcz z Toruniem w perspektywie do 2020 roku – […]
– Państwa członkowskie mogą wykorzystać środki na swoje projekty, a po okresie trzech lat pieniądze stają się pieniądzem rywalizacji. Moim […]
Jak czytamy na portalu rynek-kolejowy.pl, w ramach odbywających się 27 kwietnia 2015 r. w Warszawie polsko-niemieckich konsultacji […]
– Powinniśmy rozwijać nowoczesne technologie transportowe, w szczególności Inteligentne Systemy Transportowe. Należy wykorzystać […]
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie zamierza na razie zrezygnować z obecnego systemu poboru opłat. Nie ma też co liczyć na to, że resort […]