Rozmowy o połączeniach kolejowych Polska – Niemcy

16 lipca 2015, 09:30 Infrastruktura
www_2_14_07_2015

Modernizacja infrastruktury kolejowej oraz połączenia kolejowe między Polską a Niemcami były głównymi tematami rozmów przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP Stanisława Żmijana z deputowanym do niemieckiego Bundestagu Stephanem Kühnem. W spotkaniu, które odbyło się 14 lipca 2015 r. w Sejmie, wziął udział również wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka. W dyskusji uczestniczyli ponadto posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury oraz liczni eksperci z Polski i Niemiec.

„Rozbudowa i modernizacja połączeń kolejowych między naszymi krajami jest priorytetem zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. O wadze tego zagadnienia świadczy choćby fakt, że tematyka ta była już wielokrotnie poruszana podczas spotkań na różnych szczeblach” – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomir Żałobka, nawiązując m.in. do rozmów szefowej resortu Marii Wasiak z premierem Saksonii Stanisławem Tillichem w marcu 2015 r.

Podczas spotkania strona niemiecka zwróciła szczególną uwagę na kwestię rewitalizacji połączenia Drezno – Görlitz – Zgorzelec – Wrocław. Jak przypomniał wiceminister Żałobka, podczas spotkania minister Marii Wasiak z federalnym ministrem ds. transportu i infrastruktury cyfrowej RFN Alexanderem Dobrindtem zaproponowano utworzenie specjalnej grupy roboczej, która zajęłaby się tematem rozbudowy linii kolejowej na tym odcinku. Obecnie trwają ustalenia w tym względzie.

www_14_07_2015

Omawiając stan przygotowań przez stronę polską projektu elektryfikacji linii Węgliniec – Zgorzelec wiceminister Żałobka powiedział:

„Polska w ramach rozwoju linii kolejowej E30 planuje elektryfikację tego odcinka. Rozważana jest również elektryfikacja odcinka od Zgorzelca do Görlitz.”

W planach inwestycyjnych znajduje się m.in. także modernizacja połączenia Wrocławia z liniami południowych Niemiec przez Drezno oraz doprowadzenie do szybkiego połączenia z Berlinem poprzez zmodernizowany most w Bielawie Dolnej/Horce.

www_2_14_07_2015

Jak poinformował wiceminister Sławomir Żałobka, w ramach aktualnie przygotowywanego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, ustanawiającego ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych, polski zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. przewiduje realizację następujących projektów w rejonie granicy polsko-niemieckiej:

Prace na liniach 408 i 409 na odcinku Szczecin – granica państwa (Tantow) – ze środków krajowych;
Elektryfikacja linii 278 Węgliniec – Zgorzelec – ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (CEF);
Prace na linii 275 Zgorzelec – Lubań (jednym z rozpatrywanych wariantów jest elektryfikacja) – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

„Między innymi dzięki tym działaniom uda się osiągnąć nową jakość w komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Niemcami” – zauważył wiceminister Żałobka, podkreślając również, że strona polska zamierza poprawić wykorzystanie istniejących korytarzy i stworzyć efektywne możliwości podróży w ramach sieci paneuropejskich korytarzy transportowych, będących elementami sieci TEN-T.

Jak zaznaczył wiceminister Sławomir Żałobka, Polska jest zainteresowana utrzymaniem jak największej liczby połączeń kolejowych pomiędzy Polską a Niemcami.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju