TAG: Konsultacje

Ministerstwo Gospodarki 18 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu […]
Do 15 września 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). NPRGN jest programem […]
Ministerstwo Gospodarki 7 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Uwagi do […]
Przejrzyste, stabilne otoczenie prawne ma kluczowy wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu każda propozycja […]
17 lipca 2015 Prezes KHW SA przezkazał do Ministra Finansów stanowisko tak Holdingu, jak też pięciu innych spółek – górniczych i […]
Do 11 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
Modernizacja infrastruktury kolejowej oraz połączenia kolejowe między Polską a Niemcami były głównymi tematami rozmów przewodniczącego […]
10 czerwca 2015 r. zakończyły się po konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, […]
GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej […]
Ministerstwo Gospodarki zachęca do wzięcia udziału w rozpoczętych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych dotyczących unijnej […]
– W piątek 11 października Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło „Program polskiej energetyki jądrowej” – pisze […]