PSG konsultuje program rozwoju gazociągów dystrybucyjnych do 2028 roku

15 listopada 2023, 15:00 Alert

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) ogłosiła szerokie konsultacje z ekspertami i innymi podmiotami nt. przyszłych projektów i planów rozwoju na lata 2024-2028. Spółka zachęca do dyskusji i jest otwarta na opinie.

PSG poinformowała o przystąpieniu do aktualizacji projektu „Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz na lata 2024-2028” (zwanego dalej „Planem Rozwoju”).

Spółka zaprasza wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego, inne podmioty oraz zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentem i przesłania ewentualnych uwag do końca 6 grudnia 2023 roku poprzez przesłanie wypełnionego formularza uwag na adres e-mailowy: planrozwoju@psgaz.pl.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: Plan Rozwoju

Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Do zadań spółki należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Polska Spółka Gazownictwa / Jacek Perzyński

PSG będzie badać jakość gazu w nowym laboratorium w Krakowie