Sejmowe podsumowanie Kongresu Morskiego

24 lipca 2015, 08:25 Infrastruktura
wiceminister_Dorota_Pyc_podczas_podsumowania_3_Kongresu_Morskiego

22 lipca 2015 r. w Sejmie odbyło się spotkanie podsumowujące III Międzynarodowy Kongres Morski.

„Nakreślone priorytety polityki morskiej państwa do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wiele umów międzynarodowych w dziedzinie spraw morskich stanowią oparcie dla pomyślnego rozwoju polskiej gospodarki morskiej” – mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

Wiceminister podkreśliła znaczenie uchwalonej 17 marca 2015 r. przez Radę Ministrów pierwszej w wolnej i nowoczesnej Polsce Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Dokument ten określa podstawowy cel i działania rozwoju morskiego naszego państwa skierowane na kompleksowe wykorzystanie morskiego potencjału Polski i rozwój gospodarki morskiej, a także instrumenty prawno-ekonomiczne sprzyjające jego realizacji.

D. Pyć zwróciła również uwagę na podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju działania na rzecz realizacji polskiej polityki morskiej, w tym wspierające rozwój inwestycji morskich, oraz prace legislacyjne mające na celu jak największe wsparcie możliwości rozwoju polskiej nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki morskiej.

„Dla polskiej gospodarki morskiej rok 2015 jest ważny z wielu względów. Obchodzimy w nim trzy jubileusze 95-lecia: zaślubin Polski z morzem, edukacji morskiej i administracji morskiej” – dodała.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Szynkaruk, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej Konstanty Oświęcimski, posłowie oraz senatorowie, samorządowcy.

III Międzynarodowy Kongres Morski odbył się w dniach 10-12 czerwca 2015 r. w Szczecinie. Zgromadził ponad tysiąc osób reprezentujących różne sektory gospodarki morskiej, administracji morskiej, przedsiębiorców, ludzi świata nauki, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych. Przez trzy dni dyskutowano o problemach gospodarki morskiej zarówno w ujęciu krajowym jak i globalnym. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentowała Minister Maria Wasiak oraz wiceszefowe resortu Dorota Pyć i Iwona Wendel.

Kolejna edycja planowana jest na czerwiec 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju