TAG: Samorząd terytorialny

Informujemy, że dobiegł końca I Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd, […]
Nowa koncepcja zagospodarowania terenu po dawnym budynku dworca kolejowego Poznań Główny i Placu Dworcowego. Wspólnie z PKP S.A. prezentujemy […]
Przygotowania do budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Olsztynie wkraczają w kolejny etap. PKP S.A. i Urząd Miasta Olsztyna dokonują […]
50 mln złotych dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i […]
22 lipca 2015 r. w Sejmie odbyło się spotkanie podsumowujące III Międzynarodowy Kongres Morski.
Dofinansowania, z których przez najbliższe 5 lat będą mogły skorzystać gminy, spółki JST, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz prosumenci […]
(Ministerstwo Środowiska) Szereg rozwiązań, które usprawnią proces inwestycyjny, znalazło się w przyjętym dziś przez Radę Ministrów […]