Poznań Główny III etap – wizualizacje planowanej inwestycji

16 września 2015, 11:00 Infrastruktura
poznan1

Nowa koncepcja zagospodarowania terenu po dawnym budynku dworca kolejowego Poznań Główny i Placu Dworcowego. Wspólnie z PKP S.A. prezentujemy efekty wielomiesięcznej pracy nad projektem inwestycji, która przywróci funkcje pasażerskie. O wyborze rozwiązań architektonicznych zdecyduje wynik konsultacji społecznych.

Miasto Poznań i PKP S.A. wypracowały wspólną koncepcję właściwego, kompleksowego zagospodarowania terenu dworca kolejowego oraz przyległego Placu Dworcowego. Prezentowany dziś projekt uwzględnia trzy istotne warunki:

  • centralne położenie tych obiektów w strukturze komunikacyjnej miasta
  • użyteczność i funkcjonalność dla przyjezdnych i mieszkańców
  • aspekt historyczny i kulturowy miejsca

W nowym kompleksie, powierzchnia dedykowana obsłudze podróżnych wraz z ciągami komunikacyjnymi – w porównaniu do dawnego dworca – zwiększy się dwukrotnie. Koncepcja przewiduje także połączenie kładką pieszą z ul. Głogowską w sąsiedztwie Dworca Zachodniego i zawiera konkretne rozwiązania komunikacyjne. Proponuje też dwa projekty architektoniczne sposobu odtworzenia frontowej elewacji budynku gmachu starego dworca. Te propozycje będą przedmiotem konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone do końca października br.

poznan1

– Przygotowane koncepcje dla terenu związanego z dawnym budynkiem dworca Poznań Główny zakładają nadanie mu nowych funkcji. Jednocześnie, jak wielokrotnie zapowiadali przedstawiciele PKP S.A., planujemy przywrócenie elementów obsługi podróżnych. Koncentrowaliśmy się także na tym, aby zrewitalizowany obszar wpisywał się w tkankę miejską i spełniał oczekiwania mieszkańców. Bardzo się cieszę, że będą oni współdecydować o kształcie przyszłej inwestycji – mówi Jarosław Bator, Członek Zarządu PKP S.A.

poznan3

– Z radością przedstawiam owoc naszych starań i konkretne propozycje dla gości oraz mieszkańców Poznania. Dziękuję Zarządowi PKP S.A. za zaangażowanie w ten projekt i wypracowanie wspólnej koncepcji. Jestem przekonany, że prezentowane dziś rozwiązania nie odbiegają od najwyższych standardów. Z ogromną satysfakcją przywrócimy w tym miejscu funkcje pasażerskie – dodaje Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania.

poznan5

Strony podpisały list intencyjny, w którym precyzują zasady współpracy przy realizacji inwestycji. Miasto zobowiązuje się, m.in., do uregulowania stanu prawnego działek ewidencyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

poznan7

Źródło: PKP S.A.