TAG: Współpraca międzysektorowa

Nowa koncepcja zagospodarowania terenu po dawnym budynku dworca kolejowego Poznań Główny i Placu Dworcowego. Wspólnie z PKP S.A. prezentujemy […]
Rozwój połączeń kolejowych między Polską a Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń Szczecin – Berlin, Wrocław – Berlin i […]
Czy Polska ma szansę stać się krajem o wysokim poziomie innowacyjności, jaką rolę w tym procesie odgrywa nauka i biznes oraz jak wsparcie […]
Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa uczestniczył w konferencji „Innowacje – transfer wiedzy” w ramach Programu Global Compact […]
Budowanie przewag konkurencyjnych w biznesie i nauce to główny temat XI Międzynarodowego sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej […]
Przygotowania do budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Olsztynie wkraczają w kolejny etap. PKP S.A. i Urząd Miasta Olsztyna dokonują […]
Zespół naukowców i studentów Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów z Lockheed Martin przedstawił dziś na konferencji prasowej wyniki […]
Żołnierze pod dowództwem ppor. Marcina Liznera z Wojskowej Jednostki Odbudowy nr 5 z 1 batalionu drogowo – mostowego w Dęblinie zakończyli […]
Gdzie szukać nowych rynków zbytu? Jak ograniczać ryzyko wahań kursów walut? Skąd czerpać fundusze na inwestycje i nowe biznesy? Zapraszamy na […]
Wsparcie w organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, przedłużenie rządowego wsparcia dla Oświęcimia, rewitalizacja terenów […]
W piątek, 14 sierpnia 2015 r., PGZ S.A. w Konsorcjum ze Stocznią Marynarki Wojennej S.A., w odpowiedzi na zaproszenie z Inspektoratu […]
Optymalizacja przewozów, innowacje i nowoczesne rozwiązania logistyczne oraz poprawa bezpieczeństwa – to główne cele współpracy PKP CARGO z […]
Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki to nowa spółka Skarbu Państwa i krakowskich uczelni wyższych, która zostanie […]
Polityka państwa w zakresie innowacji, Krajowe Inteligentne Specjalizacje, fundusze na innowacje społeczne oraz współpraca świata nauki z […]
Praktyczna realizacja zapisów podpisanego w maju porozumienia była jednym z tematów spotkania gen. broni Mirosława Różańskiego z Komendantem […]
Pod­pi­sane zostało kolejne poro­zu­mie­nie o współ­pracy, tym razem  z Poli­tech­niką Kra­kow­ską. Umowa doty­czy […]
W obecnej sytuacji geopolitycznej dla bezpieczeństwa Polski ważne jest zapewnienie Siłom Zbrojnym rozwiązania, które istotnie zwiększy ich […]