MSP i krakowskie uczelnie zakładają spółkę technologiczną

19 sierpnia 2015, 17:45 Infrastruktura

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki to nowa spółka Skarbu Państwa i krakowskich uczelni wyższych, która zostanie powołana do przekształcenia terenów wokół krakowskiej huty w innowacyjny park technologiczny, grupujący centra badawcze, laboratoria wdrożeniowe i biura projektowe przedsiębiorstw. Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa podpisał z rektorami Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego porozumienie, które w październiku przerodzi się w formalne zarejestrowanie spółki.

Jej celem jest zrealizowanie parku technologicznego pod nazwą „Krk nh2” i zarządzanie nim.

– Przed europejskim i polskim przemysłem jest trudne wyzwanie konkurowania na światowym rynku z wielkimi gospodarkami opartymi na niskim koszcie pracy. Dlatego musimy promować wszelkie inicjatywy, których celem jest wzmocnienie potencjału naszej gospodarki przez innowacje i nowe rozwiązania technologiczne. Spółka, którą powołujemy wraz z trzema krakowskimi wyższymi uczelniami, ma na celu zachęcanie inwestorów do lokowania w pobliżu Nowej Huty swoich laboratoriów badawczych, centrów wdrożeniowych i kompetencyjnych. Liczę, że współpraca przedsiębiorców i krakowskich uczelni zaowocuje wzrostem liczby wdrażanych do gospodarki rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnieniem konkurencyjności całego polskiego przemysłu – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Skarb Państwa wniesie do Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki nieruchomości, na których powstaną laboratoria i ośrodki badawcze. Dzięki aportowi będzie akcjonariuszem większościowym nowego podmiotu. Do formalnego rozpoczęcia działalności spółki potrzeba jeszcze zgód senatów uczelni-sygnatariuszy porozumienia. Najważniejszymi zadaniami zarządu nowo powołanej spółki będzie opracowanie masterplanu dla poprzemysłowego terenu, przebudowa układu kolejowego, likwidacja nieczynnych instalacji technicznych i przebudowa czynnych instalacji, rekultywacja terenu i uzbrojenie go we wszelkie niezbędne instalacje.