20 rządowych działań dla województwa małopolskiego

19 sierpnia 2015, 19:45 Infrastruktura

Wsparcie w organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, przedłużenie rządowego wsparcia dla Oświęcimia, rewitalizacja terenów poprzemysłowych w krakowskiej Nowej Hucie, czy inwestycje w infrastrukturę drogową – przedstawiamy listę 20 działań rządu dla województwa małopolskiego.

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie

Premier Ewa Kopacz powołała w 2015 roku specjalny zespół ds. przygotowania wizyty Jego Świętobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zespół spotkał się do tej pory trzykrotnie (27 marca, 28 kwietnia i 7 lipca 2015 r.). W ramach Zespołu powołano grupy robocze zajmujące się przygotowaniami w takich obszarach jak m.in. bezpieczeństwo, transport, służba zdrowia, obsługa medialna. 18 sierpnia 2015 r. premier Ewa Kopacz spotkała się w Krakowie z Metropolitą Krakowskim w sprawie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Dobra współpraca rządu i samorządu z wszystkimi zaangażowanymi stronami jest konieczna ze względu na wagę wydarzenia. W lipcu 2016 roku Kraków może odwiedzić nawet 2,5 mln pielgrzymów.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

18 sierpnia Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia funkcjonowania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. W jego ramach zostaną ukończone inwestycje o kluczowym znaczeniu dla Oświęcimia m.in. droga odbarczająca na przedpolu Muzeum, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim czy budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego. Na realizację programu zostanie przeznaczone ok. 53 mln zł, w tym z rezerwy celowej budżetu państwa – 35 mln  zł

Nowe Centrum Administracyjne

Nowe Centrum Administracyjne to spółka Skarbu Państwa powołana jesienią 2014 roku. Akt założycielski został podpisany przez Ministra Skarbu Państwa z inicjatywy Wojewody Małopolskiego.  Jednym z zadań NCA jest rewitalizacja blisko 300 ha poprzemysłowych terenów w Krakowie Nowej Hucie oraz realizacja w tym miejscu unikalnego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Krk nh2”. Celem projektu jest zmiana poindustrialnych obszarów w nowoczesną dzielnicę Krakowa, której wizytówką staną się innowacyjne technologie.

Podpisanie porozumienia z rektorami o utworzeniu spółki wspierającej innowacyjne inwestycje

18 sierpnia 2015 r. Minister Skarbu Państwa, rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego podpisali porozumienie o utworzeniu spółki Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki. Docelowo spółka będzie zarządzała terenem o powierzchni około 300 ha, który zostanie jej przekazany przez Skarb Państwa. Celem spółki jest zrewitalizowanie terenu i przyciągnięcie inwestorów wdrażających nowoczesne technologie. Mają tu powstać laboratoria badawcze i centra wdrożeniowe.

Postępy w budowie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS)

Obecnie w ramach MSS wybudowano prawie 650 km, w trakcie odbiorów jest kolejne 150 km. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad, pierwsi odbiorcy mają być podłączani do sieci już w grudniu.  W efekcie ma powstać sieć o łącznej długości 3 150 km.

800 mln zł  na budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu

W kwietniu 2015 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rząd przeznaczył na dofinansowanie inwestycji 800 mln zł z budżetu państwa.

Wprowadzenie nowych technologii medycznych, w tym terapii protonowej

Środowisko onkologów krakowskich we współpracy z fizykami z Centrum Cyklotronowego w Bronowicach wspólnie przygotują wskazania do stosowania terapii protonowej dla 8 – 10 schorzeń nowotworowych. To efekt ustaleń ze spotkania z ministrem zdrowia w dniu 7 sierpnia. Wskazania te zostaną przedstawione do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii, a także wyliczeniu kosztów nowych procedur, przedstawione do wdrożenia.

Podpisanie umowy na budowę hali 100-lecia Cracovii

17 sierpnia 2015 r. w Krakowie minister sportu Adam Korol podpisał umowę na dofinansowanie hali 100-lecia Cracovii. Cały budynek będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Hala ma zostać oddana do użytku w połowie 2017 roku.

Modernizacja toru lodowego w COS w Zakopanem

Minister sportu podjął decyzję o modernizacji toru wraz z całą jego infrastrukturą. Dzięki temu Zakopane wraz z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego i COS będą mogły w styczniu 2017 roku zorganizować mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. Czekamy jeszcze na decyzję Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej(ISU) o zmianie miejsca z Warszawy na Zakopane. Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.

Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

18 sierpnia 2015 r. podpisano list intencyjny pomiędzy ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Małgorzatą Omilanowską, ministrem spraw zagranicznych, Grzegorzem Schetyną a prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim, w sprawie organizacji w Krakowie w 2017 roku sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Inwestycje w infrastrukturę drogową

Węzeł Poronin

Zawarte 18 sierpnia 2015 r. pomiędzy GDDKiA a władzami samorządowymi porozumienie w sprawie realizacji węzła Poronin na dk 47 (Zakopianka) znacząco poprawi płynność ruchu i poziom bezpieczeństwa na tej ważnej dla Małopolski drodze.

S7 dla Krakowa i Małopolski

Trwa budowa drogi ekspresowej S7 – wschodniej obwodnicy Krakowa. Inwestycja o długości 4,7 km połączy węzeł Igołomska (przy skrzyżowaniu z dk 79) z węzłem Christo Botewa. Oddanie do ruchu jest planowane w połowie 2017 r. Droga ekspresowa S7 od Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego jest przewidziana do realizacji w latach 2017-2021. Koszt budowy 55,5 km nowoczesnej i bezpiecznej drogi został oszacowany na 2,65 mld zł. Inwestycja została ujęta w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Na kolejny ważny dla regionu odcinek S7 Lubień – Rabka o długości 16,8 km został ogłoszony przetarg.

Obwodnice

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 są przewidziane do realizacji także bardzo potrzebne i długo oczekiwane przez mieszkańców obwodnice: Zabierzowa na drodze krajowej nr 79, Zatora na dk 28/44, Nowego Sącza i Chełmca na dk 28, Dąbrowy Tarnowskiej na dk 73 oraz Skawiny na dk 44.

Poprawa bezpieczeństwa na Zakopiance

Dzięki staraniom MIiR oraz GDDKiA w miejscowości Gaj na dk 7 (Zakopianka) powstaje kładka dla pieszych, w miejscu uznanym za bardzo niebezpieczne. Koszt kładki wynosi ok. 5,8 mln zł, zakończenie jej budowy planowane jest na koniec listopada 2015 r.  Na początku 2015 r. została oddana kładka dla pieszych w Jaworniku. Trwają przygotowania do budowy kolejnych 2 kładek  w Głogoczowie i w Jaworniku.

Łącznik dk 94 z autostradą A4

Dostępność komunikacyjna A4, zwłaszcza dla inwestorów oraz mieszkańców Brzeska i południowej części województwa małopolskiego, zwiększy się dzięki budowanej łącznicy pomiędzy autostradą A4 a dk 4 w Brzesku. Zadanie jest planowane do ukończenia w grudniu 2015 r.

Nowy budynek Wydziału Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Paderevianum II

Od nowego roku akademickiego będzie się tu uczyć 2 tysiące studentów. Inwestycja kosztowała prawie 74 mln zł. (50 mln środki europejskie, 6 mln środki krajowe)..

Ochrona przeciwpowodziowa

Na ten rok przewidujemy zakończenie budowy zbiornika Świnna Poręba, który poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Skawy poniżej zapory (m.in. Wadowice) i dolinie rzeki Wisły (m.in. Kraków).

Podwyżki dla mundurowych

Minister Obrony Narodowej podpisał rozporządzenie podwyższające dodatki dla żołnierzy wojsk specjalnych w jednostce wojskowej Formoza i w Jednostce Wojskowej Komandosów oraz wprowadzające dodatki w jednostkach Nil, Agat i w eskadrze działań specjalnych. Dzięki rozporządzeniu wyższe dodatki otrzyma blisko 1000 żołnierzy, a dla kolejnych 1000  żołnierzy zostaną one po raz pierwszy wprowadzone.

GOPR w RSO

Minister Andrzej Halicki, minister Teresa Piotrowska oraz przedstawiciele Telewizji Polskiej S.A i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 17 sierpnia podpisali list intencyjny dotyczący deklaracji współpracy GOPR w zakresie Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Zamówienie w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie

Ministerstwo Obrony Narodowej w latach 2015-2016 złożyło zamówienie w zakładach na kwotę ok. 29 mln zł. 17 sierpnia 2015 r. odbyły się rozmowy z udziałem wicepremiera, ministra obrony Tomasza Siemoniaka, które dotyczyły projektów Pilica – (przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski, przewidziany do dostaw w latach 2017-2020) oraz udziału ZTM Tarnów w największym polskim programie modernizacyjnym Wisła. W Tarnowie planowana jest lokalizacja produkcji elementów wyrzutni rakiet.

Wsparcie hutnictwa

Firma ArcelorMittal Poland poinformowała 7 lipca 2015 r., że zainwestuje ponad 500 mln zł w oddziale w Krakowie (dawna huta im. Sendzimira). Znaczenie dla decyzji o inwestycji miały ostatnie deklaracje rządu dotyczące obniżenia podatku akcyzowego na prąd dla przemysłu energochłonnego, ale także wdrożenie programu E-Kumulator, umożliwiające uzyskanie wsparcia dla finansowania inwestycji środowiskowych również przez duże przedsiębiorstwa – obydwa rozwiązania pojawiły się w rządowym programie Programie wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Śląsk 2.0.

Centrum Rozliczeń należności budżetowych w Nowym Targu

Dzięki przekształceniu Urzędu Celnego w Nowym Targu, w nowoczesne Centrum Rozliczeń należności budżetowych pobieranych przez Służbę Celną – zachowano 155 miejsc pracy. Reorganizacja, zapewni od 1 października 2015 roku, nowe, scentralizowane usługi elektroniczne dla klientów w zakresie rozliczeń m.in. należności celnych, podatkowych, opłaty paliwowej, realizacji zwrotu należności pobieranych przez Służbę Celną itp.

9 domów „Senior Wigor” w Małopolsce

Dzięki rządowemu dofinansowaniu dzienne domy pobytu dla seniorów powstaną w: powiecie bocheńskim, gminie Koszyce, gminie Maków Podhalański, gminie Dobra, gminie miejskiej Kraków, Limanowej, gminie Kęty, gminie Skawina i Proszowicach. Konkurs dotacyjny rozstrzygnięto w lipcu 2015.

Program „Maluch”

Małopolska na tworzenie i utrzymanie żłobków w ramach rządowego programu Maluch otrzymała w 2015 roku ponad 16,3 mln zł. W tym roku o środki z programu mogły po raz pierwszy ubiegać się także uczelnie. Dofinansowanie otrzymały żłobki przy: AGH w Krakowie, Politechnice Krakowskiej, Społecznej Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów