Minister Andrzej Czerwiński z wizytą we Wrocławiu

4 września 2015, 09:00 Infrastruktura

Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa uczestniczył w konferencji „Innowacje – transfer wiedzy” w ramach Programu Global Compact „Innowacje – biznes i nauka 2015-2020”, zorganizowanej we Wrocławiu.

– Wsparcie resortu Skarbu Państwa na drodze innowacji spółek z udziałem Skarbu Państwa graniczy z tzw. nieprzeszkadzaniem. Liczy się myślenie perspektywiczne. Nie chcemy w żaden sposób nakładać na spółki kagańca konkurencyjności. Ale innowacyjność nie może być jednak wytrychem do skorzystania ze środków europejskich wyłącznie na infrastrukturę – powiedział Andrzej Czerwiński.

Minister zapowiedział nagrodę dla najbardziej innowacyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

MSP rekomenduje pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty innowacyjne – w tym funduszy unijnych – z instytucji wspierających innowacje. Powinno to następować poprzez wypracowanie czy wzmocnienie kompetencji w obszarze pozyskiwania finansowania zewnętrznego na realizację projektów B+R (Badawczo-Rozwojowych) oraz szersze wykorzystanie dostępnych środków publicznych na ten cel.

Program Innowacje, uruchamiany w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, wynika z potrzeby wypracowania efektywniejszych standardów współpracy na styku nauki i biznesu.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa