Wiceminister Henclewska o własności przemysłowej

4 września 2015, 08:30 Infrastruktura

Budowanie przewag konkurencyjnych w biznesie i nauce to główny temat XI Międzynarodowego sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Konferencja pod hasłem „Nauka – Biznes – Zysk – Rozwój: Budowa efektywnego ekosystemu innowacji”, z udziałem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej, odbyła się 3 września 2015 r. w Krakowie.

Podczas inauguracji konferencji wiceminister Henclewska zaznaczyła, że celem MG jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacyjności małych i średnich firm. – Kompleksowy katalog wsparcia MŚP w tym zakresie zawiera opracowany w MG Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP) – powiedziała. Podsekretarz stanu w MG dodała też, że ważnym elementem PRP jest Krajowa inteligentna specjalizacja, której opracowanie polegało na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I. – Umożliwi to koncentrację inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych – wyjaśniła.

Wiceminister przypomniała również, że 24 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw. – Celem zmian jest m.in. dostosowanie prawa polskiego do wiążących umów międzynarodowych. Bardziej precyzyjne i przejrzyste przepisy ułatwią z kolei przedsiębiorcom kontakty z urzędem patentowym – poinformowała wiceminister.

Organizatorem dwudniowego sympozjum jest Urząd Patentowy RP. Jest ono adresowane do przedsiębiorców, menedżerów, inwestorów, naukowców, otoczenia biznesu, kadry akademickiej, oraz przedstawicieli władz samorządowych i centralnych.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki