TAG: Ministerstwo Gospodarki
Kommiersant donosi, że ministerstwo gospodarki Rosji jest jedynym resortem, który poparł starania Rosnieftu o obniżenie taryf przesyłowych […]
(Ministerstwo Gospodarki) Doświadczenia w zakresie licencjonowania elektrowni jądrowych były przedmiotem polsko-francuskiego seminarium […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik Redakcja BiznesAlert.pl Urzędowe życie Ministerstwa Energii – jednej z sensacji programu Prawa i […]
(Ministerstwo Gospodarki) Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytet […]
(Ministerstwo Gospodarki) Prezentujemy źródła i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach […]
(Ministerstwo Gospodarki) 27 listopada 2015 r. minister Krzysztof Tchórzewski wraz z ministrami do spraw energii z Rumunii, Węgier, Słowacji, […]
(CIRE.pl) Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych zorganizowała szkolenia na temat metodyki […]
(Ministerstwo Gospodarki) W Szanghaju 23 listopada 2015 r. odbyło się Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze. Wzięli w nim udział przedstawiciele […]
(CIRE.pl/Gramwzielone.pl) Mimo, że wcześniej Ministerstwo Gospodarki i UOKiK utrzymywały, że nowe regulacje dla OZE nie wymagają zgody Komisji […]
(Ministerstwo Gospodarki) Termomodernizacja siedzib komend Policji w województwie podlaskim to jeden z projektów dofinansowanych w ramach Programu […]
(Ministerstwo Gospodarki) W ramach POIiŚ 2007-2013 wsparty dofinansowaniem został projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w […]
(Wojciech Jakóbik) W uzasadnieniu przyjętej wczoraj nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej wynika, że kompetencje nadzorcze nad […]
(Ministerstwo Gospodarki) W 2014 r. Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego zainicjowali proces przedsiębiorczego odkrywania w […]
(Gazeta.pl) Nie ma niespodzianki. Na prezesa Rady Ministrów została wyznaczona Beata Szydło. To jest zgodna wola wyborców, partii i prezydenta […]
(Wojciech Jakóbik) Dnia 9 listopada 2015 roku został ogłoszony skład rządu Prawa i Sprawiedliwości.