Nowe projekty termomodernizacyjne w ramach POIiŚ 2007-2013

19 listopada 2015, 09:11 Alert

(Ministerstwo Gospodarki)

Termomodernizacja siedzib komend Policji w województwie podlaskim to jeden z projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jego wartość wyniosła ponad 9,5 mln zł, natomiast dofinansowanie przekroczy 4,6 mln zł.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie województwa podlaskiego znajdujących się w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Projekt obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych w 9 budynkach w zakresie wskazanym w przeprowadzonych audytach energetycznych.