TAG: MG

(Ministerstwo Gospodarki) Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytet […]
(Ministerstwo Gospodarki) Prezentujemy źródła i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach […]
(Ministerstwo Gospodarki) 27 listopada 2015 r. minister Krzysztof Tchórzewski wraz z ministrami do spraw energii z Rumunii, Węgier, Słowacji, […]
(CIRE.pl) Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych zorganizowała szkolenia na temat metodyki […]
(Ministerstwo Gospodarki) W Szanghaju 23 listopada 2015 r. odbyło się Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze. Wzięli w nim udział przedstawiciele […]
(CIRE.pl/Gramwzielone.pl) Mimo, że wcześniej Ministerstwo Gospodarki i UOKiK utrzymywały, że nowe regulacje dla OZE nie wymagają zgody Komisji […]
(Ministerstwo Gospodarki) Termomodernizacja siedzib komend Policji w województwie podlaskim to jeden z projektów dofinansowanych w ramach Programu […]
(Ministerstwo Gospodarki) W ramach POIiŚ 2007-2013 wsparty dofinansowaniem został projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w […]
(Ministerstwo Gospodarki) W 2014 r. Marszałkowie Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego zainicjowali proces przedsiębiorczego odkrywania w […]
(Gazeta.pl) Nie ma niespodzianki. Na prezesa Rady Ministrów została wyznaczona Beata Szydło. To jest zgodna wola wyborców, partii i prezydenta […]
– Działania regionów i centralne wsparcie to klucz do sukcesu projektu aktywizacji gospodarczej terenów znajdujących się przy trasach […]
Znaczenie przemysłu lotniczego oraz strategia rozwoju tej branży w Polsce i Europie to główne tematy Forum Lotniczego 2015, w którym udział […]
Aktywizacja polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej to główne tematy konferencji „Poland Go India”. Atrakcyjność rynku […]
Polsko-białoruski dialog na szczeblu międzyrządowym i rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami to temat spotkania wiceministrów […]
(Ministerstwo Gospodarki) Podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk wręczył nagrody […]
Budowanie przewag konkurencyjnych w biznesie i nauce to główny temat XI Międzynarodowego sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej […]
Perspektywy współpracy w obszarze przemysłu obronnego pomiędzy Polską a Rumunią a także wymiana doświadczeń w zakresie realizacji offsetu […]
– Otwarcie nowoczesnego centrum obsługi przeładunku i dystrybucji towarów w Strykowieprzyczyni się do jeszcze sprawniejszej i szybszej […]
Program Prosument oraz jego miejsce w ustawie o OZE to główne tematy konferencji „Prosument – Przyszłość Energetyczna Społeczności […]
Ministerstwo Gospodarki oraz Europejska Agencja Kosmiczna zapraszają na spotkanie informacyjne przed otwarciem III konkursu organizowanego w ramach […]
Omówienie głównych celów Polityki energetycznej Polski do 2050 r. oraz prezentacja scenariuszy rozwoju sektora energetycznego to główne tematy […]
Ministerstwo Gospodarki przypomina, że w czerwcu 2015 r. Europejska Agencja ds. Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GSA) ogłosiła nabór […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik Redaktor BiznesAlert.pl Pod koniec kadencji, a więc z poślizgiem, rząd koalicji PO-PSL przedstawił projekt strategii dla […]
(Ministerstwo Gospodarki) Współpraca przemysłowa, technologiczna i inwestycyjna to główne tematy Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego, które […]
Ministerstwo Gospodarki 18 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu […]
Polityka państwa w zakresie innowacji, Krajowe Inteligentne Specjalizacje, fundusze na innowacje społeczne oraz współpraca świata nauki z […]
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) Przewiduje się, że od 11 sierpnia br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i […]
Do 15 września 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). NPRGN jest programem […]
Ministerstwo Gospodarki 6 sierpnia 2015 r. przekazało do ponownych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia […]
Ministerstwo Gospodarki 7 sierpnia 2015 r. przekazało do konsultacji społecznych projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Uwagi do […]
Serdecznie zapraszamy polskie podmioty z sektora kosmicznego na XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe w Europie targi […]
(KPRM) Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone […]
(Ministerstwo Gospodarki) Komisja Europejska 29 lipca 2014 r. rozpoczęła uzupełniające konsultacje w sprawie projektów z obszaru infrastruktury […]
Rozwój współpracy gospodarczej (sektor rolno-spożywczy) i inwestycyjnej z Indiami, w szczególności ze stanem Pendżab, to temat seminarium […]
– Indie są jednym z kluczowych strategicznych partnerów Polski w Azji Południowej. Dlatego w ramach programu Go India chcemy zaproponować […]
Wzmocnienie dialogu między administracją a biznesem oraz wsparcie inwestycyjne to główne tematy konferencji prasowej wicepremiera, ministra […]
W wyniku porozumienia nuklearnego między Grupą 5+1 a Iranem, kraj ten staje przed szansą ponownego otwarcia się na świat. Perspektywa zniesienia […]
– Porozumienie Iranu ze społecznością międzynarodową tworzy nowe warunki do współpracy gospodarczej. Kraj ten może być dla Polski […]
Sejm 23 lipca 2015 r.  uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej […]
Przejrzyste, stabilne otoczenie prawne ma kluczowy wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu każda propozycja […]
W Sejmie 21 lipca 2015 r. odbyło się II czytanie projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki nowelizacji hurtowy rynek energii […]
Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych do Polski w 2014 r. nie było zagrożone, polski system gazu ziemnego działał bez zakłóceń, a poczynione w […]
– Brazylia jest pierwszy partnerem handlowym Polski w Ameryce Łacińskiej pod względem wysokości obrotów – powiedział wicepremier, minister […]
– Jestem przekonany, iż wspólna praca Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i warszawskiego biura inicjatywy […]
(Ministerstwo Gospodarki) Dwa polskie projekty infrastruktury gazowej wspierające bezpieczeństwo energetyczne otrzymają wsparcie finansowe z […]