Powstała mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowie

1 grudnia 2015, 08:38 Alert

(Ministerstwo Gospodarki)

Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytet Techniczny w Wiedniu wspólnie zrealizowali projekt w ramach, którego powstała „Strategia Smart_Kom, jako mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym”. Dokument został zaprezentowany 27 listopada 2015 r. w Krakowie.

Na podstawie wspólnych spotkań, analiz i dyskusji, a także wizyt studyjnych stworzona została strategia Smart City dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Eksperci, uczestniczący w serii warsztatów, ocenili potencjał regionu w takich obszarach, jak mieszkańcy, jakość życia, środowisko, gospodarka czy administracja. Następnie zdefiniowane zostały potrzeby Krakowa i wskazane skuteczne sposoby wykorzystania rozwiązań typu smart.

Twórcy Smart_Kom liczą, że strategia stanie się prawdziwym impulsem i równocześnie  narzędziem do wdrażania tego typu przedsięwzięć i myślenia o inteligentnym rozwoju miasta. Dokument ten został stworzony z myślą o realnych potrzebach mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w pełnym dialogu i konsultacji z nimi. Strategia jest ,,mapą drogową” wytyczającą kierunki rozwoju tzw. miasta adaptywnego, czyli  takiego, które jest otwarte na różne modele reagowania na zmiany i nowe podejście do rozwiązywania problemów oraz świadczenia usług publicznych.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.