Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

4 sierpnia 2015, 13:22 Alert

(KPRM)

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do obszaru tarnobrzeskiej sse zostanie włączone 20,9924 ha, w tym 16,5820 ha to tereny publiczne (podstrefa Stalowa Wola, Łapy), a 4,4104 ha to tereny prywatne (podstrefa Tarnobrzeg, Radom). Włączane do sse grunty publiczne położone są w Rudniku nad Sanem i Łapach. Po zmianach całkowita powierzchnia strefy wyniesie 1743,3045 ha.

Zmiana granic tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej stworzy warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w najbliższych kilku latach powstanie ponad 610 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 178 mln zł.